logo        

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU PT. MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA -
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TARNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁY...

 

 

 

Start

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy PDF Drukuj Email
środa, 06 września 2017 13:47

W PAŹDZIERNIKU ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNY DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY. W OFERCIE 9 BARDZO DOBRYCH FILMÓW "NIESPODZIANEK", PORUSZAJĄCYCH RÓŻNE PROBLEMY.
TO ZNAKOMITE DOPEŁNIENIE EDUKACJI - ZBIÓR TEKSTÓW KULTURY DO WYKORZYSTANIA W ROZPRAWCE KLASOWEJ, PRACY MATURALNEJ - PISEMNEJ I USTNEJ, TO MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI "MÓWIENIA", DYSKUTOWANIA, KONFRONTACJI SUBIEKTYWNEGO SPOJRZENIA NA PROBLEM Z GŁOSAMI RÓWIEŚNIKÓW.

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA O GODZ 15.15, POCZĄWSZY OD 2 PAŹDZIERNIKA.
ZE WZGLĘDÓW LOGISTYCZNYCH PROSIMY ZAINTERESOWANYCH, BY ZGŁASZALI CHĘĆ UDZIAŁU (NIEZOBOWIĄZUJĄCO)  DO 25 WRZEŚNIA P. PROF. ANNIE CHABIŃSKIEJ - WĘGRECKIEJ,
P.PROF. ANECIE BROŻEK, P. PROF. MAŁGORZACIE POROSŁY.

                                    ZAPRASZAMY!!!

 
Odpłatność za obiady za IX 2017r. PDF Drukuj Email
środa, 06 września 2017 13:44

Informujemy Państwa, że odpłatność za obiady w miesiącu IX 2017 wynosi 51,00 zł. Termin płatności do 15 IX.

Przy wpłatach na konto prosimy podać w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia oraz klasę!
Nr konta: 51 1030 1250 0000 0000 8805 2056

 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 PDF Drukuj Email
środa, 06 września 2017 08:35

20170904 100139

Dnia 4 września 2017 w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Pani dyrektor Anetta Święch powitała wszystkich uczniów w nowym roku szkolnym, a szczególnie uczniów klas I Liceum, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Uczniowie poznali swoich wychowawców, którzy będą się nimi opiekować przez najbliższe 3 lata:

klasa 1a-p. Agnieszka Dąbrówka

klasa 1b- p. Anna Odbierzychleb

klasa 1c- p. Anna Rawińska

klasa 1d - p. Magdalena Kras

klasa 1e - p. Małgorzata Kopek

klasa 1f - p. Wojciech Walecki

klasa 1g - p. Bernadetta Garstka-Matura

Więcej…
 
STYPENDIUM SZKOLNE 2017/18 PDF Drukuj Email
wtorek, 05 września 2017 12:54

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych słuchacz kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku w szkole, do której uczęszcza uczeń. Uczniowie zamieszkali na terenie Tarnowa, uczęszczający do szkół prowadzonych przez inne organy niż Gmina Miasta Tarnowa, wnioski składają w Wydziale Edukacji, ul. Mickiewicza 2.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,901754.html

Dochód netto nie może przekroczyć 514,00 zł na jedną osobę w rodzinie.
hektar przeliczeniowy to 288,00 zł

wniosek stypendium     wniosek zasiłek    info faktury     oświadczenie     upoważnienie
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 PDF Drukuj Email
wtorek, 05 września 2017 06:16

Do 11 września 2017 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457).


Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników:
–    bez względu na wysokość dochodu w rodzinie – wymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 

Więcej…
 


Strona 7 z 46

Zespół Szkół Ogólnokształcących

GŁÓWNY PARTNER SZKOŁY

grupa azoty

logo strona-page-0

logo strona-page-0

 logo1popr 1

lo1111

gim1111

sp1111

ZPB1

brazowe liceum 2017 net

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w Tarnowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2017".

facebook   bip

 

 logo

 

 nieznańska

Partner Szkoły

 

uj

 

logo_PWSZm

 

logo_PGNiGm

 

logo_margotm

 

logo mpec tarnów

roleski majonezy

klub szkół UNICEF

 

wymiana młodzieży

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości