FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                      logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

 

Start Gazetka szkolna

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Profile klas 2016/17 Drukuj Email

Profil matematyczno – informatyczno – fizyczny

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

7

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

Przedmioty uzupełniające:

 • język angielski specjalistyczny obejmujący słownictwo branży technicznej
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka lub fizyka

Klasa matematyczno-informatyczno – fizyczna przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach technicznych np. budownictwo, elektronika, automatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja; kierunkach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i wielu innych.

 

 

Profil humanistyczny z elementami dziennikarstwa i medioznawstwa

Klasa pod patronatem Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 14

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 

 • edytorstwo
 • elementy języka łacińskiego i kultury antycznej

 

 • język polski
 • historia
 • język obcy
 • WOS lub matematyka

Klasa humanistyczna przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach filologicznych, historyczno – filozoficznych, prawniczych, dziennikarskich, komunikacji społecznej, multimedialnych, kulturoznawczych.

 

 

Profil językowy

Współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie, PWSZ w Tarnowie,

Instytutem Kultury Włoskiej w Krakowie

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

8

 

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język niemiecki lub język włoski
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 

 • kontekst kulturowy

 

 • język polski
 • język obcy
 • geografia
 • WOS lub matematyka

Klasa językowa przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach filologicznych: filologia angielska, germańska, włoska, skandynawska; lingwistyce, kierunkach turystyczno – hotelarskich i ekonomicznych.

 

 

Profil biologiczno – chemiczny

Klasa pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 16

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Przedmioty uzupełniające:

 • język łaciński w naukach medycznych
 • język polski
 • biologia
 • język obcy
 • chemia lub matematyka

Klasa biologiczno - chemiczna przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach medycznych np. medycyna, ratownictwo medyczne, stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo; kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, weterynarii, fizjoterapii, kosmetologii

i wielu innych.

Klasa ta będzie objęta patronatem Wydziału Chemii UJ, co umożliwi uczniom począwszy od kl. II udział w warsztatach i laboatoriach chemicznych.

 

Dodatkowo:

* Zajęcia laboratoryjne z chemii prowadzone w Instytucie Matematyczno – Przyrodniczym  

   PWSZ w Tarnowie

 

Profil biologiczny z elementami psychologii

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 

15

 

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język polski
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 

 • elementy psychologii

 

 • język polski
 • biologia
 • język obcy
 • matematyka lub WOS

Klasa biologiczna z elementami psychologii przygotowuje uczniów do studiów na psychologii, kierunkach biologicznych, rolniczych, przyrodniczych, fizjoterapii, dietetyce, ochronie środowiska, zoologii i wielu innych.

 

 

Profil matematyczno – geograficzny z językiem angielskim

Klasa pod patronatem Wydziału Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

12

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 

 • elementy planowania przestrzennego
 • język angielski w biznesie

 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia lub WOS

Klasa matematyczno – geograficzna z językiem angielskim przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach geodezyjnych, logistycznych, górniczych i geoinżynieryjnych, ekonomicznych: zarządzanie, rachunkowość, finanse; kierunkach menadżerskich, hotelarsko – turystycznych, gospodarki przestrzennej i wielu innych.

 

Dodatkowo:

* wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników UJ na terenie uczelni oraz w szkole

* ćwiczenia z planowania przestrzennego z wykorzystaniem GIS – u w pracowniach UJ

* coroczne wyjazdowe praktyki terenowe z geografii w wybranych regionach Polski

* zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych

 

 

Profil architektoniczny

Klasa pod patronatem Politechniki Krakowskiej

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

13

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • historia sztuki

Przedmioty uzupełniające:

 • rysunek
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • historia lub plastyka

Klasa architektoniczna przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach artystycznych

i politechnicznych: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika i wielu innych.

 

Dodatkowo:

* kurs rysunku odręcznego na Politechnice Krakowskiej realizowany w ramach współpracy

   szkoły z uczelnią (forma odpłatna)

* kurs rysunku odręcznego prowadzony na terenie szkoły przez firmę architektoniczną

   (forma odpłatna)