REKRUTACJA LO-page-0                   DZIEĹ OTWARTY 2017-page-0            WARSZTATY LETNIE-page-0

 

 

 

Start Nauczyciele Dyrekcja

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Drukuj Email

DYREKCJA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  NR1

DYREKTOR
p. Smoła
dr Marek Smoła


WICEDYREKTORZY

p. Święch
mgr Anetta Święch
           p. Kubień
mgr Lesław Kubień

 

 

 

 

 

Zdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"