IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Projekty Spółdzielnia Uczniowska OMNIA
Spółdzielnia Uczniowska "OMNIA" w IV Liceum Drukuj Email

W czerwcu 2016r. 15 uczniów naszej szkoły brało udział w projekcie " Spółdzielnie uczniowskie - młodzi na start". Celem tego projektu jest reaktywacja ruchu spółdzielczego w szkołach na terenie Tarnowa. 20 października 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie, w trakcie którego została powołana do życia Spółdzielnia Uczniowska "Omnia". Prezesem został wybrany Piotr Kras, wiceprezesem Magdalena Kozioł, sekretarzem Wiktoria Skowron. Pierwszym działaniem nowej spółdzielni będzie włączenie się w akcję charytatywną poprzez zbiórkę na terenie szkoły zakrętek na rzecz chorego Adasia z Tarnowa oraz organizacja wyjazdu do Opery Krakowskiej.
Wszystkim członkom i sympatykom spółdzielni życzymy wielu pomysłów i wytrwałości w ich realizacji.


                                                                   opiekunowie: Joanna Furmańska i Anna Rawińska

Plan pracy SU OMNIA
 
Statut SU OMNIA
   
   
walne walne2
walne3 walne4