IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Ogłoszenia dyrekcji UWAGA! ZMIANA W STATUCIE SZKOLNYM

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

UWAGA! ZMIANA W STATUCIE SZKOLNYM Drukuj Email

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 21.12.2016 r. przyjęła uchwałę zmieniającą zapis dotyczący zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

§ 14 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

"Uczeń nie ma prawa używać telefonu komórkowego i odtwarzaczy plików muzycznych podczas lekcji oraz w czasie przerw obiadowych na terenie stołówki szkolnej. Urządzenia te powinny być wyłączone i schowane w plecaku. Ewentualne wykorzystanie przez uczniów podczas lekcji lub innych zajęć szkolnych lub pozaszkolnych aparatu fotograficznego, magnetofonu, dyktafonu lub kamery video, służące mechanicznemu zapisowi wizerunku nauczyciela, pracowników szkoły i uczniów lub ich głosu, jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody zainteresowanych".