IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Dokumenty Regulaminy Regulamin czytelni szkolnej

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Regulamin czytelni szkolnej Drukuj Email

Regulamin czytelni szkolnej

 

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice inni pracownicy szkoły.
 2. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.
 3. Czytelnik  jest zobowiązany do zgłoszenia się do bibliotekarza i wpisania się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 4. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 7. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. Materiały do korzystania w czytelni wydaje bibliotekarz.
 9. Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory biblioteki.
 10. Czytelnik ma prawo do korzystania z multimediów za zgodą bibliotekarza i opuścić stanowisko pracy 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.

 

        Podpis bibliotekarza:                                                              Podpis dyrektora: