FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                                       

baner-nepodlegly

Start Z życia szkoły Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Drukuj Email

ZPBZintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo


 W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tarnowie.
Staramy się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.
Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie.
Obecnie projekt realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przyznawany jest szkole na okres 2 lat po odpowiedniej kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ma on charakter honorowy.
Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.
W szkole zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostaną dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.
Planujemy w najbliższym czasie spotkanie partnerów projektu, które ma na celu wypracowanie kompleksowego systemu działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.  
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - www.malopolska.policja.gov.pl

W listopadzie 2016r. zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddane zostały dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Po analizie ankiet stwierdzono, że najbardziej niebezpiecznym miejscem w szkole są korytarze podczas przerw, klasy podczas przerw oraz placyk przed szkołą. Bezpiecznie w szkole czuje się 92% uczniów szkoły podstawowej, 95% gimnazjum i 85% uczniów liceum.


Wnioski do poprawy bezpieczeństwa w szkole:
- nie przebywanie w klasie bez opieki nauczyciela,
- uświadomienie młodzieży konsekwencji ich czynów,
- reagowanie nauczycieli,
- wzmożone dyżury nauczycieli na korytarzach,
- mniejsze klasy,
- poprawa monitoringu,
- pilnowanie wyjścia ze szkoły,
Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów. Nawiązaliśmy współprace z różnymi instytucjami dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.


W dniu 09.12.2016r. w naszej szkole odbyła się wizja lokalna zespołu wdrażającego projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyli:
1. dr Marek Smoła – ZSO nr 1 w Tarnowie
2. mgr Aneta Święch – wicedyrektor ZSO nr 1 w Tarnowie
3. asp. Sztabowy Olga Lesińska – Żabińska
4. mgr Renata Wyskiel  - pedagog szkolny, koordynator ds. projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
5. mgr Ewa Sykała – pedagog szkolny SP
6. mgr Anna Odbierzychleb – nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa
7. mgr Agnieszka Serek – nauczyciel bibliotekarz, polonista
8. mgr Bernadeta Bukowiec – specjalista ds. BHP
9. Daniel Hołda – przedstawiciel uczniów (samorząd szkolny)
Gabriela Godek – przedstawiciel uczniów (samorząd szkolny)

Tematyka spotkania:

    Spotkanie poświęcone było wewnętrznej analizie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach wdrożenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz wizji lokalnej miejsc niebezpiecznych na terenie szkoły i w jej otoczeniu. Wskazano miejsca mogące zagrażać bezpieczeństwu uczniów oraz omówiono jakie działania można by wykonać aby poprawić poziom bezpieczeństwa w tych miejscach.

PARTNERZY PROJEKTU ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA:

1.    Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy – mgr Dorota Bogusz
2.    Ratownik Medyczny – mgr Anna Odbierzychleb
3.    Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie – dr Marek Smoła
4.    Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – mgr Katarzyna Bartkowska
5.    KMP – sierż. Kinga Siedlecka
6.    Straż Pożarna – ST. Bryg. Mgr inż. Piotr Szponar, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej