FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                                       

baner-nepodlegly

Start Ogłoszenia dyrekcji Zajęcia WDŻ

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Zajęcia WDŻ Drukuj Email

 

Dlaczego zajęcia WdŻ są ważne?
Zadaniem szkoły – wiadomo – jest wyposażenie uczniów w wiedzę i przygotowanie do zdobycia określonego zawodu, ale każdy rodzic również życzyłby sobie, by jego dziecko bezpiecznie przeszło przez okres dzieciństwa i młodości.
Bezpiecznie, tzn.:
– bez uzależnień od alkoholu, papierosów, narkotyków, internetu i gier komputerowych,
– by umiało w swoim życiu dobrze i mądrze wybierać kolegów, koleżanki,
– a także, by umiało nawiązywać relacje koleżeństwa i przyjaźni.
- poznało piękno prawdziwej mądrej miłości
- znało fizjologie wieku młodzieńczego jak i odpowiedzialne planowanie rodziny
Te właśnie zagadnienia są uwzględnione w programie zajęć WdŻ.
Państwa dzieci są w ważnym okresie życiowym nazywany adolescencją, czyli okresem dojrzewania. Nastąpi (a może już nastąpiła?) tzw. burza hormonalna, a wraz z nią różne nastroje nastolatka, jego buntowniczość, czasem niepokoje... czy ze mną jest wszystko w porządku?
Na lekcjach WdŻ będzie więc mowa o:
– zmianach fizycznych zachodzących w organizmie nastolatka i nastolatki w perspektywie przyszłych ról rodzinnych,
– o zmianach natury psychicznej, emocjonalnej, społecznej,
– a także o problemach i niepokojach związanych z okresem dojrzewania.
Wszystkie te informacje będą przekazywane w kontekście rodziny obecnej i tej, którą kiedyś Państwa dziecko założy.
Ważne, aby Państwo również rozmawiali ze swoimi dziećmi na te tematy i poruszali zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi w okresie dojrzewania.
Główne cele lekcji WdŻ:
Chodzi o to, by pomóc Państwa dzieciom w harmonijnym, spokojnym i prawidłowym rozwoju. Na rozwój fizyczny nie mamy większego wpływu, chociaż też będzie mowa o prawidłowym odżywianiu, higienie, potrzebie snu i odpoczynku, ale na naszych zajęciach akcentuje się głównie
problem budowania właściwych relacji:
• umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, rodzinnych, w tym międzypokoleniowych;
• kształtowania empatii w stosunku do drugiego człowieka, zarówno w rodzinie, jak i poza nią;
• znalezienia dobrych kolegów i przyjaciół.
I wreszcie zagadnienie trudne, ale potrzebne, tj. budzenie u Waszych dzieci ostrożności w relacjach z ludźmi, których nie znają – czy to w realnej rzeczywistości czy w internecie.
Nie chodzi tu o to, by niepokoić czy straszyć dzieci, ale o ograniczone zaufanie i czujność w sprawach najintymniejszych.

Reasumując:
Moje zajęcia będą wspierały Państwa – jako rodziców – w Waszym dziele wychowawczym, stąd nazwa przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. Proszę nie obawiać się, że WdŻ to hedonistyczna, permisywna edukacja seksualna, która miałaby demoralizować uczniów. Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych. To zrozumiałe, że Państwo możecie mieć obawy i wątpliwości, ponieważ w wielu krajach zachodnich np. w Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii rodzice nie mają wpływu na kształt zajęć, a ich sugestie nie są tam brane pod uwagę, ignorowane, a programy bywają nieraz bardzo śmiałe, wręcz szokujące.
W Polsce – póki istnieją prorodzinne programy i podręczniki – obaw nie powinno być. Ja także będę wdzięczna/y za Państwa sugestie, inicjatywy i opinie.
Są to zajęcia do których zachęcam młodzież i obiecuje rzetelnie i dyskretnie wprowadzić Panstwa dziecko w tematykę wychowania do życia w rodzinie  jednak ,jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na to aby dziecko uczestniczyło w moich zajęciach proszę w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017r złożyć w sekretariacie szkoły pismo w sprawie rezygnacji z zajeć WDŻ w roku szkolnym 2017/2018 dostępne na stronie szkoły. Dziekuje za zaufanie i zapraszam do kontaktu.
                          

 mgr Anna Odbierzychleb

OŚWIADCZENIE RODZICA