FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                                       

baner-nepodlegly

Start Rekrutacja Kalendarz

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Kalendarz rekrutacji 2018/2019 Drukuj Email
 
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

 
od 23.04.2018r.
do 11.06.2018r.
do godz. 1500

od 11.07.2018r.

do 18.07.2018r.

2

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum

od 23.04.2018r.
do 27.06.2018r.

od 11.07.2018r.

do 27.07.2018r

3

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 
od 22.06.2018r.
do 26.06.2018r.
do godz. 1500

 nie dotyczy

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2018r.
godz. 1200

 30.07.2018r.
godz. 1200

5

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 09.07.2018r.
do godz. 1500

 do 21.08.2018r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do klas pierwszych i listy kandydatów nieprzyjętych

10.07.2018r. godz. 1200

 22.08.2018r.
godz. 1200