FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                      logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

 

Start Terapeuta Pedagogiczny

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Odpłatność za obiady za XI 2018r. Drukuj Email
dla rodziców - Odpłatność za obiady

Informujemy Państwa, że odpłatność za obiady w miesiącu XI 2018 wynosi:

uczniowie SP 17,uczniowie gimnazjum i LO  - 57 zł

Odpłatność należy uiścić w terminie do 15 XI 2018

Nr konta do wpłat: 51 1030 1250 0000 0000 8805 2056

W przypadku:

odpisów za zgłoszone nieobecności na obiadach w październiku
zaległości za m-c październik
rezygnacji w wybrane dni w listopadzie

proszę o kontakt z p. Dorotą Kijowską w celu ustalenia kwoty. Przy zgłaszaniu nieobecności ucznia w szkole należy również zaznaczyć rezygnację z obiadów.

Prosimy Państwa o terminowości wpłat za obiady!