FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                      logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

 

Start

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Profile klas 2019-2020 SP Drukuj Email

Profil matematyczno – informatyczno – fizyczny

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

7

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja
  język włoski - od podstaw
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka lub język obcy

Klasa matematyczno-informatyczno – fizyczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach technicznych np. budownictwo, elektronika, automatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja; kierunkach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i wielu innych.

Profil humanistyczny

Klasa pod patronatem Akademii Ignatianum w Krakowie

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 14

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • historia
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • retoryka
 • elementy języka łacińskiego

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja
  język francuski - od podstaw
 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język angielski lub WOS

Klasa humanistyczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach filologicznych, historyczno – filozoficznych, prawniczych, dziennikarskich, komunikacji społecznej, multimedialnych, kulturoznawczych.

Profil językowy

Współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie, PWSZ w Tarnowie

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

8

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język niemiecki lub język włoski
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • kontekst kulturowy
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia lub drugi język obcy

Klasa językowa przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach filologicznych: filologia angielska, niemiecka, włoska; lingwistyce, kierunkach turystyczno – hotelarskich i ekonomicznych.

Profil biologiczno – chemiczny

Klasa pod patronatem Instytutu Chemii UJ

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 16

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Przedmioty uzupełniające:

 • język łaciński w medycynie

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja
  język francuski - od podstaw

 

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia lub język obcy

Klasa biologiczno - chemiczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach medycznych np. medycyna, ratownictwo medyczne, stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo; kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, weterynarii, fizjoterapii, kosmetologii i wielu innych.

Klasa ta będzie objęta patronatem Wydziału Chemii UJ, co umożliwi uczniom począwszy od kl. II udział w warsztatach i laboatoriach chemicznych.

Dodatkowo:

* Zajęcia laboratoryjne z chemii prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profil matematyczno – geograficzny z językiem angielskim

Klasa pod patronatem Wydziału Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

12

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Przedmioty uzupełniające:

 • planowanie przestrzenne


Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja
  język włoski - od podstaw

 

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia lub WOS

Klasa matematyczno – geograficzna z językiem angielskim przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach geodezyjnych, logistycznych, górniczych i geoinżynieryjnych, ekonomicznych: zarządzanie, rachunkowość, finanse; kierunkach menadżerskich, hotelarsko – turystycznych, gospodarki przestrzennej i wielu innych.

Dodatkowo:

* wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników UJ na terenie uczelni oraz w szkole

* ćwiczenia z planowania przestrzennego z wykorzystaniem GIS – u w pracowniach UJ

* coroczne wyjazdowe praktyki terenowe z geografii w wybranych regionach Polski

* zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologiicyfrowych

 

Profil architektoniczny

Klasa pod patronatem Politechniki Krakowskiej

Program klasy

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

13

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • historia sztuki

Przedmioty uzupełniające:

 • rysunek
 • konstrukcje

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język:
  język niemiecki - kontynuacja
  język włoski - od podstaw
 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • plastyka lub język obcy