FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                      logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

 

Start Rekrutacja Kalendarz

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Kalendarz rekrutacji 2019/2020 Drukuj Email
 
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

 
od 25.04.2019r.
do 10.06.2019r.
do godz. 1500


od 11.07.2019r.

do 16.07.2019r.
do godz. 1500

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum

od 25.04.2019r.
do 27.06.2019r.

od 11.07.2019r.

 do 30.07.2019r

3

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasity oraz kwestionariusz osobowy ZAŁĄCZNIK NR 1

 
od 19.06.2019r.
do 26.06.2019r.
do godz. 1200

 nie dotyczy

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych

28.06.2019r.
godz. 1200

 31.07.2019r.
godz. 1200

5

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty

do 09.07.2019r.
do godz. 1500

 do 20.08.2019r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do klas pierwszych i listy kandydatów nieprzyjętych

10.07.2019r. godz. 1200

 22.08.2019r.
godz. 1200