IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Linki dla rodziców

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Drukuj Email
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/
Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/
Ministerstow Edukacji Narodowej  http://www.men.gov.pl/
Kuratorium  Oświaty
w Krakowie
http://www.kuratorium.krakow.pl/
Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna
http://www.ppptarnow.is.net.pl/
Portal Edukacyjny Edunet http://edunet.tarnow.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Brodzińskiego 14, tel: 14 655 99 96 , 14 655 99 95
http://www.ppptarnow.is.net.pl/
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna
ul. Szujskiego 25, Tel: 14 622 27 96
http://www.sppt.tarnow.pl/
Tarnowski Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin,
ul. XVI Pułku Piechoty 12, tel: 14 691 95 51
http://kip.edu.pl/oddzialy/oddzial-tarnow
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
ul. Mostowa 6, tel: 14 621 58 47
https://zps.tarnow.pl/poradnie/poradnia-zdrowia-psychicznego/
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1, tel: 14 655 36 36,  14 655 66 59
http://www.oik.tarnow.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Narutowicza 38,
Telefon:  14 621 56 83
http://www.pcprtarnow.pl/
Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
ul. Rynek 4/3 , tel: 14 622 40 43
http://www.rynek4.org/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.B. Fatimskiej 9, tel: 14 627 61 46
http://www.mops.tarnow.pl/index.php/telefony
„Arka” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania, 
Pl. Katedralny 6, tel: 14 621 01 91
http://www.arka.diecezja.tarnow.pl/
Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień,
ul. Wielicka 73 Kraków, tel: 12 425 57 84
http://www.kctu.pl/
Poradnia Uzależnień i Poradnia Psychoterapii dla Młodzieży,
ul. Batorego 5 Kraków, tel: 12 633 35 31
http://www.nzoz.sdn.org.pl/
Krakowski Ośrodek Terapii
ul. Helclów 23a, tel:  12 422 18 58
http://kot.krakow.pl/
Centrum Terapii Uzależnień,
ul. Wielicka 73 Kraków, tel: 12 425 57 47
http://www.kctu.pl/
Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ,
ul. Kopernika 21 Kraków, tel: 12 424 87 50
http://www.katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/zespol/klinika-psychiatrii-dzieci-i-mlodziezy/

Młodzieżowy telefon zaufania – 988
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Pomarańczowa linia - 0 801 140 068
Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne. Niebieska linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 0 800 12 00 02

Przydatne linki:
http://www.dopalaczeinfo.pl/  
http://www.sppt.tarnow.pl/
http://www.ppptarnow.is.net.pl/
http://www.parpa.pl/
http://www.narkomania.gov.pl/
http://www.niebotak.pl/