FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                       

       logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

jubileusz waga

Start Rekrutacja Kalendarz

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Kalendarz rekrutacji 2020/2021 Drukuj Email
 
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

 
od 15.06.2020r.
do 10.07.2020r.
do godz. 1500

2

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz kwestionariusz osobowy ZAŁĄCZNIK NR 1

od 26.06.2020r.
do 10.07.2020r.
do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych

12.08.2020r.

5

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do klas pierwszych i listy kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00