FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                                      logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

 

Start Rekrutacja Kalendarz

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Kalendarz rekrutacji 2020/2021 Drukuj Email
 
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

 
od 11.05.2020r.
do 23.06.2020r.
do godz. 1500


od 22.07.2020r.

do 27.07.2020r.
do godz. 1500

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum

do 10.07.2020r.


od 14.08.2020r.

 

3

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasity oraz kwestionariusz osobowy ZAŁĄCZNIK NR 1


od 26.06.2020r.
do 30.06.2020r.
do godz. 1200

 nie dotyczy

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych

13.07.2020r.
godz. 1200

 17.08.2020r.
godz. 1200

5

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 20.07.2020r.
do godz. 1500

 do 21.08.2020r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do klas pierwszych i listy kandydatów nieprzyjętych

21.07.2020r. godz. 1200

 24.08.2020r.
godz. 1200