IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
                 Kliknij aby się zapisać    

 

                jubileusz IV LO tarnów 2021     FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”
Start Odpłatność za obiady Odpłatność za obiady za X 2020r.

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Odpłatność za obiady za X 2020r. Drukuj Email
dla rodziców - Odpłatność za obiady

Przypominamy, że odpłatność za obiady w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2020 wynosi:

uczniowie SP 17, LO - 84 zł

Natomiast dla uczniów korzystających z posiłku 14.10.2020 r. (Dzień Edukacji Narodowej)
Koszt obiadów będzie wynosił - 88 zł

 

Cena za 1 obiad wynosi - 4 zł

 Odpłatność należy uiścić w terminie do 15 X 2020

Nr konta do wpłat: 51 1030 1250 0000 0000 8805 2056
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

W przypadku:

    zaległości za m-c WRZESIEŃ
    nadpłaty za m-c WRZESIEŃ
    rezygnacji w wybrane dni w m-cu PAŹDZIERNIKU

proszę o ustalenie u Pani intendent: Marzeny Boduch (pokój 211) kwoty wpłaty.
Za każdy ZGŁOSZONY dzień nieobecności odliczamy - 4 zł;

Przy zgłaszaniu nieobecności ucznia w szkole należy również zaznaczyć rezygnację z obiadów.

Bardzo proszę poważnie potraktować terminowość wpłat i uregulować zaległości