IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
                 Kliknij aby się zapisać    

 

                jubileusz IV LO tarnów 2021     FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”
Start Rekrutacja Profile klas 2021/2022

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Profile klas 2021-2022 Drukuj Email
menu górne - Rekrutacja

Klasa A matematyczno – angielsko - informatyczna (limit miejsc 16)

Współpraca z Instytutem Matematyki UJ

Program klasy

  Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

7

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka

Drugi język obcy:

 • język niemiecki - kontynuacja
  język włoski - od podstaw

Dodatkowo:

 • obóz matematyczny
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu informatyki i matematyki
 • w ramach projektu"Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" udział w zajęciach: grafika komputerowa, innowacyjna nauka projketowania i tworzenia produktów, obsługa i projketowanie robota, programowanie obiektowe, programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji internetowych, programowanie gier komputerowych.
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka

Klasa matematyczno-angielsko – informatyczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach technicznych np. budownictwo, elektronika, automatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja; kierunkach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i wielu innych.

Klasa A matematyczno – informatyczno - fizyczna (limit miejsc 16)

Współpraca z Instytutem Matematyki UJ

Program klasy

  Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

7

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski,
 • drugi język obcy:
  język niemiecki - kontynuacja
  język włoski - od podstaw

Dodatkowo:

 • obóz matematyczny
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu informatyki i matematyki
 • w ramach projektu"Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy" udział w zajęciach: grafika komputerowa, innowacyjna nauka projketowania i tworzenia produktów, obsługa i projketowanie robota, programowanie obiektowe, programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji internetowych, programowanie gier komputerowych.
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka lub język angielski

Klasa matematyczno-informatyczno – fizyczna przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach technicznych np. budownictwo, elektronika, automatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja; kierunkach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i wielu innych.

Klasa C językowa: język angielski, język niemiecki, geografia (limit miejsc 16)

Współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie, współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Program klasy

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

8

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski*
 • język niemiecki
 • geografia

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • udział w zajęciach w Instytucie Goethego w Krakowie,
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu języka niemieckiego i języka angielskiego,
 • udział w zajęciach z komunikacji społecznej i kreatywności prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia lub drugi język obcy

Klasa językowa przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach filologicznych: filologia angielska, niemiecka; lingwistyce, kierunkach turystyczno – hotelarskich i ekonomicznych.

Klasa C językowa: język angielski, język włoski, geografia (limit miejsc 16)

Współpraca z Instytutem Włoskim w Krakowie, współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Program klasy

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

8

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski*
 • język włoski
 • geografia

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • udział w zajęciach w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu języka angielskiego,
 • udział w zajęciach z komunikacji społecznej i kreatywności prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia lub drugi język obcy

Klasa językowa przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach filologicznych: filologia angielska, niemiecka, włoska; lingwistyce, kierunkach turystyczno – hotelarskich i ekonomicznych.

Klasa D patronacka biologiczno – chemiczna (limit miejsc 32)
ze zwiększoną ilością godzin z języka angielskiego

Klasa pod patronatem Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Program klasy

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 16

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Uzupełnienie:

 • język łaciński w naukach medycznych

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski*,
 • drugi język obcy:
  język niemiecki - kontynuacja
  język francuski - od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • wspracie merytoryczno - metodyczne Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • obóz biologiczny,
 • udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie biologii
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Klasa biologiczno - chemiczna przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach medycznych np. medyca, ratownictwo medyczne, stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo; kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, fizjoterapii,kosmetologii i wielu innych.

Klasa E matematyczno – geograficzno - angielska (limit miejsc 32)

Współpraca z  Wydziałem Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Uniwersytem Ekonomicznym w Krakowie

Program klasy

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

12

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski


Języki obce:

 • wiodący - j. angielski*,
 • drugi język obcy:
  język niemiecki - kontynuacja, język włoski - od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • wyjazdowe praktyki terenowe z geografii w wybranych regionach Polski
 • wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników UJ na terenie uczelni oraz w szkole
 • udział w zajęciach z komunikacji społecznej i kreatywności prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie geografii
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia lub WOS

Klasa matematyczno - geograficzno - angielska przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach geodezyjnych, logistycznych, górniczych i geoinżynieryjnych, ekonomicznyc:zarządzanie, rachunkowość, finanse; kierunkach menadżerskich, hotelarsko - turystycznych, gospodarki przestrzennej i wielu innych.

Klasa G biologiczno - psychologiczna z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim (limit miejsc 32)

 

Program klasy

  Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 klasa dodatkowa

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język polski
 • język angielski

Uzupełnienie:

 • psychologia

Języki obce:

 • wiodący - j. angielski*
 • drugi język obcy:
  język niemiecki - kontynuacja
  język francuski - od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • udział w warsztatach z psychologii i dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie
 • możliwość udziału w kursie kwalifikacyjnym - uzyskanie tytułu Ratownika Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w zakresie biologii
 • udział w projekcie Tarnowska Liga Debatancka
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia lub drugi język obcy

 Klasa biologiczno - psychologiczna  przygotowująca uczniów przede wszystkim do studiów na psychologii, kierunkach biologicznych, rolniczych, przyrodniczych, ratownictwie medycznym, pielęgniarstwie, fizjoterapii, dietetyce, ochronie środowiska, zoologii i wielu innych.