IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
                 Kliknij aby się zapisać    

 

                jubileusz IV LO tarnów 2021     FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”
Start Rekrutacja Kalendarz

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Kalendarz rekrutacji 2021/2022 Drukuj Email
 
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 17.05.2021r.
do 21.06.2021r.
do godz. 1500

od 03.08.2021r.
do 05.08.2021r.
do godz. 1500

2

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu oraz kwestionariusz osobowy ZAŁĄCZNIK NR 1

od 25.06.2021r.
do 14.07.2021r.
do godz. 15.00

nie dotyczy

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2021 r.

16.08.2021 r.

4 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23.07.2021r.
do 30.07.2021r.
do godz. 1500
od 17.08.2021r.
do 20.08.2021r.
do godz. 1500
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do klas pierwszych i listy kandydatów nieprzyjętych

02.08.2021 r. do godz. 14.00

23.08.2021 r.