IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Projekty Wymiana niemiecka
Wymiana ze szkołą w Hennef (Niemcy) Drukuj Email

 

 

Wymiana młodzieży między IV LO i Städtisches Gymnasium w Hennef trwa nieprzerwanie od 1993 roku. W ciągu tych lat wzajemne kontakty przerodziły się również w kontakty osobiste.hefne0

Celem wymiany jest przezwyciężenie barier uprzedzeń, stereotypów zakorzenionych w mentalności i kulturze różnych narodów. Partnerstwo to realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu organizacji PNWM – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dzięki zaangażowaniu obydwu stron oraz samych uczniów współpraca rozwija się bardzo dobrze, kwitną przyjaźnie, uczniowie poznają kulturę i historię swoich sąsiadów, a przede wszystkim poznają siebie na drodze do wspólnej Europy.hefne1

Nauczyciele polscy i niemieccy pośredniczą i pomagają we właściwym doborze partnerów i nawiązaniu pierwszych kontaktów. W porozumieniu z nauczycielami niemieckimi ustalony jest harmonogram pobytu młodzieży niemieckiej w Tarnowie i polskiej w Hennef. Wspólnie ustalony zostaje również temat projektu, nad którym uczniowie pracują podczas pobytu w Niemczech i Polsce. Nasze kontakty są bardzo intensywne, spotykamy się dwa razy do roku – jesienią w Polsce a na wiosnę w Niemczech.

Zgodnie z założeniami i z celem wymiany poznajemy realia życia codziennego niemieckich rodzin a niemieccy uczniowie polskich, funkcjonowanie i formy pracy naszych szkół, walory krajobrazowe okolic oraz dorobek kulturalny wybranych miast. Czas spędzony w niemieckiej i polskiej szkole służy poznawaniu ich tradycji i osiągnięć, porównywaniu systemów oświatowych w Polsce i Niemczech, jest również okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń i uwag przez uczniów i nauczycieli. W trakcie lekcji uczniowie mogą dokonać konfrontacji programów i metod nauczania oraz porównać poziom wiedzy reprezentowanej przez swoich rówieśników. Młodzież uczestniczy nie tylko w spotkaniach·· z przedstawicielami władz szkolnych, ale i miasta. Podczas spotkań z burmistrzem Hennef, czy prezydentem Tarnowa przedstawiona zostaje historia oraz perspektywy rozwoju miast. Elementem niewątpliwie zbliżającym obie strony jest poznawanie historii, kultury i warunków życia współczesnego miejsca, w którym się urodziło, dorastało, w którym zdobywa się wykształcenie i kształtuje swoją osobowość. Temu z kolei służy wspólne zwiedzanie Hennef i Tarnowa. Jednym z celów wymiany jest zapoznanie uczniów z walorami turystycznymi okolic oraz zabytkami i kulturą wybranych miast. Wspaniałą lekcją historii jest dla naszych uczniów zwiedzanie muzeum „Haus der Geschichte”. Oryginalne eksponaty – przedmioty, fotografie, dokumenty, media – naświetlają naszej młodzieży w sugestywny sposób polityczne, gospodarcze, socjalne i kulturalne aspekty najnowszych dziejów Niemiec.

hefne2hefne3

Weryfikowaniu opinii i wyobrażeń o sobie służy przede wszystkim pobyt w rodzinach. Udział w codziennym życiu, rozwiązywanie problemów, dyskusje, a przede wszystkim tak podkreślana przez uczniów ciepła atmosfera, pozwalają poznać mentalność Niemców i Polaków i nawiązać serdeczne stosunki.

Projekt naszej wymiany wieloaspektowo nawiązuje do idei jednoczenia się państw w ramach Unii Europejskiej. Nadrzędną wartością, która przyświeca nam, jest likwidacja mentalnych barier dzielących oba narody, wynikających między innymi z historycznych uprzedzeń. Takie właśnie stosunki są dobrą drogą w przyszłość.