IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

jubileusz waga

   

202101291022001

     FE POWER poziom pl-1 rgb
 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"
Start Z życia szkoły 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji Drukuj Email

To rocznica uchwalenia przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja. Konstytucja była próbą ratowania upadającej Rzeczpospolitej. Główną rolę w tworzeniu ustawy odegrał Król Stanisław August Poniatowski. Towarzyszyli mu w tym dziele Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki.
Konstytucja zgodnie z duchem oświecenia wprowadziła trójpodział władzy, dzieląc ją na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zniosła liberum veto i wolną elekcję, uznawane powszechnie za główne przyczyny słabości i upadku państwa. Religia katolicka pozostała religią panującą, ale ustawa wprowadziła zasadę wolności wyznania. Rzeczpospolita stała się monarchią parlamentarną.
Edmund Burke, irlandzki XVIII wieczny konserwatywny myśliciel i mąż stanu, nazwał ją  najszlachetniejszym dobrem, otrzymanym kiedykolwiek przez jakikolwiek naród.

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji – to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości, data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa.

konstytucja 2021