IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

       logo bez tla
                 Kliknij aby się zapisać    

 

                jubileusz IV LO tarnów 2021     FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”
Start Odpłatność za obiady Odpłatność za obiady za VI 2021

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Odpłatność za obiady za VI 2021 Drukuj Email
dla rodziców - Odpłatność za obiady

Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu CZERWCU 2021 wynosi:

uczniowie SP 17 - 64 zł, obiady do 24.06.2021 r.

(dla klasy I-III)

SP17 IV-VIII, LO - 60 zł, obiady do 23.06.2021 r.

Cena za 1 obiad wynosi - 4 zł

Odpłatność należy uiścić w terminie do 15 VI 2021

 Odpłatność należy wpłacić na konto

Nr konta do wpłat: 58 1020 4955 0000 7302 0267 7946
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

W przypadku:

    zaległości za m-c MAJ
nadpłaty za m-c MAJ

    rezygnacji w wybrane dni w m-cu CZERWCU

proszę o ustalenie u Pani intendent: Marzeny Boduch (pokój 211) kwoty wpłaty.
Za każdy ZGŁOSZONY dzień nieobecności odliczamy - 4 zł;

Przy zgłaszaniu nieobecności ucznia w szkole należy również zaznaczyć rezygnację z obiadów.

Bardzo proszę poważnie potraktować terminowość wpłat i uregulować zaległości