IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Dokumenty Wzory pism

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Drukuj Email
Rodzaj dokumentu Wersja do pobrania
Podanie o przyjęcie do szkoły podanie o przyjęcie
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej duplikat
Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia   usprawiedliwienie
Wzór zwolnienia ucznia z lekcji   zwolnienie
Usprawiedliwienie nieobecności ucznia pełnoletniego usprawiedliwienie
Zwolnienie z zajęć lekcyjnych ucznia pełnoletniego zwolnienie
Podanie dotyczące zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego   wf-za1
Podanie dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lekcji
osób zwolnionych z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
  wf-za2
Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych zgoda.doc
Zgoda rodziców na udział w wycieczce / rajdzie szkolnym zgoda.doc
Zwolnienie z religii - uczeń niepełnoletni zwolnienie_niepełnoletni
Zwolnienie  z religii - uczeń pełnoletni zwolnienie_pelnoletni
Oświadczenie woli religia oświadczenie
Oświadczenie rodziców ucznia niepełnoletniego WDŻ oświadczenie
Oświadczenie ucznia pełnoletniego WDŻ oświadczenie