REKRUTACJA LO-page-0                   DZIEĹ OTWARTY 2017-page-0            WARSZTATY LETNIE-page-0

 

 

 

Start Dokumenty Wzory pism

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Drukuj Email
Rodzaj dokumentu Wersja do pobrania
Podanie o przyjęcie do szkoły przyjęcie.docx
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej duplikat.doc
Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia   usprawiedliwienie
Wzór zwolnienia ucznia z lekcji   zwolnienie
Podanie o zwolnienie ucznia z zajęć religii  zwolnienie religia
Podanie dotyczące zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego   wf-za1
Podanie dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lekcji
osób zwolnionych z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
  wf-za2
Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych zgoda.doc
Zgoda rodziców na udział w wycieczce / rajdzie szkolnym zgoda.doc