IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Rekrutacja Kalendarz

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Kalendarz rekrutacji 2022/2023 Drukuj Email
 
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

od 16.05.2021r.
do 20.06.2022r.
do godz. 1500

od 27.07.2021r.
do 03.08.2022r.
do godz. 1500

2

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusz osobowy ZAŁĄCZNIK NR 1 oraz możliwość złożenia nowego wniosku w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół di których kandyduje.

od 24.06 czerwca do 12 lipca
2022 r
*24.06 – 07.07 godz. 9.00 – 13.00
*08.07 – 12.07 godz. 9.00-15.00

nie dotyczy

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum

do 12.07.2022 r.

do 03.08.2022 r.

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
do 18.07.2022r.

do 08.08.2022r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych.


 19 lipca 2022r.
godz. 12.00

09.08.2022 r.
do godz. 12.00

6 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusza osobowego (ZAŁĄCZNIK NR1)

do 25 lipca 2022 r.
*w godzinach
 9.00 do 15.00

do 17.08.2022 r.
do godz. 15.00

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjetych do klas pierwszych i listy kandydatów nieprzyjetych

26.07.2022 r.
godz. 12.00

18.08.2022r.
godz. 12.00