IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Organizacje Towarzystwo Przyjaciół Mościc

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Towarzystwo Przyjaciół Mościc Drukuj Email

Od początku istnienia Towarzystwa Przyjaciół Mościc, czyli od 2 września 2002 roku, nasza szkoła jest jego siedzibą. Celem Stowarzyszenia jest promocja „dzielnicy ogrodów”, tworzenie Wielkiej Kroniki Mościc oraz integracja środowiska. Wspomniane cele są realizowane przez: archiwizację dokumentów, pamiątek i wspomnień; działania promocyjne, opiniotwórcze, informacyjne; organizowanie imprez dydaktycznych i kulturalnych oraz nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami Mościc rozsianymi po kraju i świecie.


Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, złoży wypełnioną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.


Na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Mościc - www.moscicetpm.org - można znaleźć jego statut, śledzić działalność członków i poznać historię Mościc.