REKRUTACJA LO-page-0                   DZIEĹ OTWARTY 2017-page-0            WARSZTATY LETNIE-page-0

 

 

 

Start Dokumenty Misja i wizja szkoły

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Przetarg

Misja szkoły Drukuj Email

images


„W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek  stawał się coraz bardziej człowiekiem…,
umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.
Jan Paweł II (02.06.1980)EDUKACJA I WYCHOWANIE PRZEZ AUTORYTETY

  1. Jesteśmy Zespołem Szkół Ogólnokształcących. Nasza szkoła jest profesjonalną instytucją kształcącą i wychowującą młodzież Ziemi Tarnowskiej od ponad 50-ciu lat.
  2. Nasze działania skierowane są na zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego. Zapewniamy młodzieży gimnazjalnej realizację obowiązku szkolnego, a młodzieży licealnej oferujemy solidne podstawy wykształcenia umożliwiające kontynuację nauki w dowolnej dziedzinie.
  3. Właściwa współpraca z samorządami lokalnymi i placówkami opiekuńczo- wychowawczymi oraz analiza potrzeb rynku pracy pozwala nam rozpoznać te potrzeby i odpowiednio na nie zareagować.
  4. W sytuacji wolnego rynku naszą szansą jest wysoko wykwalifikowana kadra, podejmująca trud ciągłego doskonalenia oraz systematyczna i zróżnicowana praca, w zależności od predyspozycji intelektualnych ucznia. Równie ważny jest jawny i zrozumiały system oceniania uczniów z przedmiotów ogólnych i zachowania. Mocną stroną szkoły jest opinia o podmiotowym i partnerskim traktowaniu ucznia. Szansą, którą musimy wykorzystać są dobre i wciąż zwyżkujące notowania szkoły w regionie.
  5. W oparciu o uznane autorytety kształtujemy wartości duchowe i etyczne, zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną, umacniamy ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.
  6. Treści i formy nauczania oraz istniejąca baza szkoły odpowiadają wymogom współczesności. Stała współpraca ze szkołami z różnych krajów Europy, połączona z corocznymi wyjazdami naszych uczniów, odpowiada oczekiwaniom młodych ludzi i ich rodziców.
  7. Ogólna atmosfera i lokalizacja szkoły sprzyja poczuciu bezpieczeństwa.