FE POWER poziom pl-1 rgb

 "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń"

                                                       

       logo bez tla
       Kliknij aby się zapisać      

jubileusz waga

Start Dokumenty Regulaminy Regulamin Stypendium PRO BONO HOMINIS

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Profile klas 2013/2014 Drukuj Email

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z matematyki - 21 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z fizyki - 16 godzin w cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II).

 

Ukończenie tej klasy daje podstawy do podjęcia studiów na różnego typu kierunkach menadżerskich oraz technicznych.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • j. obcy (wskazany przez ucznia).

fizykaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z historii - 15 godzin w cyklu kształcenia, wiedzy o społeczeństwie - 11 godzin w cyklu kształcenia (modele rozszerzone z tych przedmiotów obowiązują od klasy II). Program nauczania obejmuje ponadto podstawy prawnicze j. łacińskiego realizowane od klasy I w wymiarze 3 godzin.

 

Ukończenie tej klasy zapewnia przygotowanie do studiów uniwersyteckich na kierunkach prawniczych, administracyjnych, historii, europeistyce i wielu innych.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.
prawniczaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"
ang-niem

Nauka w tej klasie gwarantuje intensywną naukę j. obcych w zakresie rozszerzonym oraz przygotowuje do studiów lingwistycznych, filologii obcych, a także wydziałów różnego typu związanych z biologią.


Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. angielski,
 • biologiProfil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z j. angielskiego-19 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z j. niemieckiego-16 godzin w cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II). Dodatkowo w tej klasie realizowany będzie j. angielski w konwersacjach w wymiarze 1godziny.Uzupełnieniem profilu jest dodatkowo 8 godzin biologii od klasy II ze względu na poszerzenie możliwości wyboru kierunku studiów po ukończeniu tego profilu klasy.

ang-niem (Bawaria)Zdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

ang-wloskaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z j. angielskiego - 19 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z j.włoskiego - 16 godzin w cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II). Dodatkowo w tej klasie realizowany będzie j. angielski w konwersacjach w wymiarze 1 godziny. Uzupełnieniem profilu jest dodatkowo 8 godzin biologii od klasy II ze względu na poszerzenie możliwości wyboru kierunku studiów po ukończeniu tego profilu klasy.

 

Nauka w tej klasie gwarantuje intensywną naukę j. obcych w zakresie rozszerzonym oraz przygotowuje do studiów lingwistycznych, filologii obcych, a także wydziałów różnego typu związanych z biologią.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. angielski,
 • biologia.
chemia_lo

Profil ten daje podstawy do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych i pokrewnych, a także studiowania biologii, chemii, ochrony środowiska itp.


Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • chemia,
 • biologia.

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z biologii - 14 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II), z chemii-11 godzin w cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II). Zajęcia obejmują ponadto podstawy medyczne j. łacińskiego w wymiarze 3 godzin, od klasy I.

biologia_loZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z matematyki - 21 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z geografii - 16 godzin w cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II).

 

Profil ten zapewnia przygotowanie do szeroko rozumianych studiów ekonomicznych, matematycznych, geograficznych, związanych z organizacją ruchu turystycznego itp.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. obcy,
 • geografia.
ekonomicznaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"
architekturaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z matematyki - 16 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z historii sztuki - 7 godzin w cyklu kształcenia (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II), historii - 9 godzin od klasy II.

Zajęcia z kształcenia w zakresie rysunku będą ponadto prowadzone przez profesjonalnych wykładowców wyższych uczelni, co w przypadku tej klasy jest szczególnie istotne. Rysunek realizowany będzie od klasy II.

 

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach: architektura, historia sztuki itp.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • j. obcy.