IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start Nauczyciele Pedagog

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

Godziny pracy pedagoga Drukuj Email

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

    W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i tym samym brakiem możliwości osobistych spotkań i bezpośrednich rozmów z uczniami i rodzicami, informuję o możliwości kontaktu z pedagogiem szkolnym za pomocą poczty służbowej lub dziennika elektronicznego oraz poprzez messengera Renata Wyskiel, czy MS Teams.
Proszę również w sytuacjach pilnych, nie cierpiących zwłoki kontaktować się z wychowawcą klasy z prośbą o przekazanie informacji pedagogowi.


Jednocześnie informuję, iż instytucją wspomagającą pracę naszej szkoły jest:
–    Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Chyszowska 3, telefon (14) 655 99 95

–    Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25,
telefon (14) 6222796
            (14) 6362796
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pedagog szkolny

Renata Zielińska
tel. (14) 633 03 46

Godziny pracy:
poniedziałek 9.30 – 12.30
wtorek 8.00 – 12.00
środa 9.00 – 15.30
czwartek 10.30 – 14.30
piątek 10.30 – 13.30

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY:

•    Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
•    Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
•    Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
•    Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
•    Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
•    Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
•    Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


Obszary dziania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.


PEDAGOG SZKOLNY:
•    Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
•    Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
•    Udziela porad uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
•    Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
•    Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
•    Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
•    Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
•    Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
•    Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
•    Organizuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.


 

 jak skutecznie 2
jak skutecznie

 


PORADNIE I OŚRODKI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC  SPECJALISTYCZNĄ

 
Lp Rodzaj problemu Instytucja Adres              Telefon          link
1 trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu i mówieniu, trudności dydaktyczne i niepowodzenia szkolne, trudności wychowawcze i emocjonalne, trudne sytuacje rodzinne PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Tarnów,
ul. Chyszowska 3
14 655 99 96
14 655 99 95
http://www.ppptarnow.is.net.pl/
2 niepokojące zachowania, bądź objawy u siebie lub u dziecka/wychowanka, trudne życiowo momenty, szukanie odpowiedzi na trudne pytania, trudności w relacjach (z rówieśnikami lub rodziców z dzieckiem), trudna sytuacja rodzinna, życiowa lub szkolna, zaburzeniach w zachowaniu lub emocjach, trudności adaptacyjne, lęki i fobie, tiki, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia depresyjne, zaburzenia jedzenia, trudności separacyjne, samookaleczanie, używanie środków odurzających, uzależnienie. SPECJALISTYCZNA PORADNIA PROFILAKTYCZNO - TERAPEUTYCZNA Tarnów,
ul. Szujskiego 25
14 622 27 96 http://www.sppt.tarnow.pl/
3
problemy psychologiczne, emocjonalne, rodzinne
OŚRODEK PORADNICTWA I TERAPII RODZIN DOM TERAPII Tarnów,
 ul. Wałowa 5/7
501 267 582  http://domterapii.org/kontakt-optir.html
 4  problemy psychologiczne, emocjonalne,  PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO   Tarnów,
ul. Mostowa 6
14 621 58 47  https://zps.tarnow.pl/poradnie/poradnia-zdrowia-psychicznego/
5 doświadczanie przemocy ze strony najbliższych, problemy psychologiczne, OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY Tarnów,
 ul. Szarych Szeregów 1
14 655 3636,  
14 655 66 59
http://www.oik.tarnow.pl/
6 problemy rodzinne, z agresją, stosowaniem przemocy, komunikacją, ze środkami uzależniającymi, nagły lub przewlekły kryzys psychiczny, brak umiejętności samodzielnego radzenia sobie, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Tarnów,
ul. Szujskiego 66
14 621 56 83 http://www.pcprtarnow.pl/
 7  problemy prawne, z uzależnieniami, rodzinne TARNOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ   Tarnów,
ul. Tuchowska 21
14 657 11 20 http://www.rynek4.org
8 problemy rodzinne, finansowe, mieszkaniowe, z przemocą w rodzinie, alkoholem, bezdomnością MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Tarnów,
ul. M.B. Fatimskiej 9
14 627 61 46 http://www.mops.tarnow.pl/index.php/telefony
 9  problemy rodzinne, finansowe, mieszkaniowe, z przemocą w rodzinie, alkoholem, bezdomnością  GMINNYOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Tarnów,
ul. Krakowska 19
14 688 01 50 http://gops.gminatarnow.pl/gops.html
10 trudna życiowo sytuacja, problemy psychologiczne, prawne, z uzależnieniami, rodzinne, „ARKA” PORADNIA SPECJALISTYCZNA I TELEFON ZAUFANIA  Tarnów,
 Pl. Katedralny 6
14 621 01 91 http://www.arka.diecezja.tarnow.pl/
 11  uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami  KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ  Kraków,
 ul. Wielicka 73
12 425 57 84 http://www.kctu.pl/
12 uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Kraków,
 ul. Batorego 5
12 633 35 31 http://www.pluiw.sdn.org.pl/
 13  problem z agresją, relacjami, lękami, związanymi z chodzeniem do szkoły, separacją z rodzicami, kontaktami społecznymi, emocjami, nieśmiałością, zaniżoną samooceną, urazem psychicznym (śmierć bliskiej osoby, wykorzystywanie seksualne), czynnościami natrętnymi, tikami, trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku, konfliktem w rodzinie, pojawieniem się rodzeństwa, depresją, lękami, mutyzmem, moczeniem nocnym, zachowaniem, wychowawczy, zaburzeniami odżywiania,  KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII  Kraków,
ul. Helclów 23a
12 422 18 58 http://kot.krakow.pl/
14 zaburzenia zachowania, problem z radzeniem sobie z emocjami, KLINIKA PSYCHIATRII COLLEGIUM MEDICUM UJ Kraków,
ul. Kopernika 21
12 424 87 50 http://www.katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/zespol/klinika-psychiatrii-dzieci-i-mlodziezy/
15 problemy prawne, psychologiczne, związane z przestępstwem OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM PRZY FUNDACJI IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO   Tarnów,
 ul. Krakowska 13/10, III p.
519 820 707,  
513 066 341
https://fundacjatarnowskiego.pl/osrodek-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/
16 problemy rodzinne, z agresją, stosowaniem przemocy OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
 „NIEBIESKA LINIA”
Warszawa , Al. Jerozolimskie 155 801 12 00 02

http://www.niebieskalinia.info

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 17  przemoc wobec kobiet, dyskryminacja kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym  CENTRUM PRAW KOBIET    

Telefon interwencyjny: 600 07 07 17  

Telefon zaufania:
22 621 35 37

 
18 problem z uzależnieniami, przemocą, współuzależnieniem PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 22 250 63 25 http://www.parpa.pl
19  każdy problem  BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    116 111  
20 problem z alkoholem oraz z innymi substancjami psychoaktywnymi u dzieci i młodzieży, POMARAŃCZOWA LINIA   0 801 140 068 e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

KOLEŻENSKI   TELEFON  ZAUFANIA
14·192 88 lub 14·622 40 43
od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00

 

Telefon zaufania w sprawach Anoreksji i Bulimii
12 423 20 59