Biblioteka szkolna Drukuj

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

mgr Joanna Kot
mgr Barbara Nawrocka

Poniedziałek 7:15 - 15:00
Wtorek 7:10 - 15:00
Środa 7:15 - 16:00
Czwartek 7:15 - 15:00
Piątek

7:00 - 15:00

 


Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych                 pobierz

 

Regulamin pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Tarnowie w zakresie przyjmowania książek oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie pandemii Covid-19
Rok szkolny 2020/2021

 1. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę z jej korzystania do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
 3. Czytelnicy odwiedzający bibliotekę szkolną proszeni są o pozostanie w obrębie wyznaczonej strefy, bez możliwości jej przekroczenia (wytyczona bezpieczna odległość na podłodze – zapewniająca zachowanie odpowiednich odległości między czytelnikami).
 4. Jednocześnie w bibliotece, przy biurkach, oprócz bibliotekarzy, może znajdować się jedna osoba, pozostałe zachowują minimum 2metrowy dystans.  Informacja dotycząca liczby osób mogących jednocześnie przebywać w bibliotece umieszczona jest na plakacie przy wejściu do biblioteki.
 5. Wybrane książki będą podawane przez bibliotekarza. Nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek z książkami.
 6. Wszystkie przyjęte od uczniów zbiory będą poddane 2dniowej  kwarantannie (książki po oznaczeniu datą zwrotu, zostaną umieszczone w wyznaczonym miejscu). Po jej upływie nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, by ponownie wrócić je do obiegu.
 7. Po przyjęciu książek od czytelnika nauczyciel bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 8. Nauczyciel bibliotekarz odpowiedzialny jest za dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, wyłączników światła i innych elementów wyposażenia często używanych.
 9. Tuż po zakończonej przerwie śródlekcyjnej oraz na 15 minut przez jej rozpoczęciem należy wietrzyć pomieszczenie biblioteki szkolnej.
 10. Nauczyciel bibliotekarze pamiętają o częstej dezynfekcji rąk.

 

 

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 1. Z księgozbioru biblioteki korzystają wszyscy uczniowie i nauczyciele w godzinach jej otwarcia.
 2. Książki można wypożyczać na okres ferii, świąt i wakacji.
 3. Każdy uczeń winien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 lub 3 książki na okres dwóch tygodni od daty wypożyczenia.
 5. Po upływie terminu zwrotu, czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować.
 6. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie zostanie czasowo ograniczona możliwość korzystania z biblioteki do momentu rozliczenia się z wcześniejszych wypożyczeń.
 7. W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany kupić inną, uzgodnioną z bibliotekarzem.
 8. Wszystkie zbiory biblioteczne podaje i odstawia na miejsce bibliotekarz.
 9. Wypożyczone książki należy szanować.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie oraz zakaz spożywania posiłków przez czytelników.

 

 Regulamin czytelni szkolnej

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły.
 2. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do bibliotekarza i wpisania się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 4. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 7. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. Materiały do korzystania w czytelni wydaje bibliotekarz.
 9. Czytelnia udsotępnia na miejscu wszystkie zbiory biblioteki.
 10. Czytelnik ma prawo do korzystania z multimediów za zgodą bibliotekarza i opuścić stanowisko pracy 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.