Odpłatność za obiady za XI 2018r. Drukuj
dla rodziców - Odpłatność za obiady

Informujemy Państwa, że odpłatność za obiady w miesiącu XI 2018 wynosi:

uczniowie SP 17,uczniowie gimnazjum i LO  - 57 zł

Odpłatność należy uiścić w terminie do 15 XI 2018

Nr konta do wpłat: 51 1030 1250 0000 0000 8805 2056

W przypadku:

odpisów za zgłoszone nieobecności na obiadach w październiku
zaległości za m-c październik
rezygnacji w wybrane dni w listopadzie

proszę o kontakt z p. Dorotą Kijowską w celu ustalenia kwoty. Przy zgłaszaniu nieobecności ucznia w szkole należy również zaznaczyć rezygnację z obiadów.

Prosimy Państwa o terminowości wpłat za obiady!