Odpłatność za obiady za II 2020r. Drukuj
poniedziałek, 03 lutego 2020 12:51

Przypominamy, że odpłatność za obiady w miesiącu LUTYM 2020 wynosi:

uczniowie SP 17, LO - 60 zł

Cena za 1 obiad wynosi - 4 zł

 Odpłatność należy uiścić w terminie do 15 II 2020

Nr konta do wpłat: 51 1030 1250 0000 0000 8805 2056
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

W przypadku:

    zaległości za m-c STYCZEŃ
    nadpłaty za m-c STYCZEŃ
    rezygnacji w wybrane dni w m-cu LUTYM

proszę o ustalenie u pani intendentki: Marzeny Boduch (pokój 211) kwoty wpłaty.
Za każdy zgłoszony dzień nieobecności odliczamy - 4 zł;

Przy zgłaszaniu nieobecności ucznia w szkole należy również zaznaczyć rezygnację z obiadów.

Bardzo proszę poważnie potraktować terminowość wpłat i uregulować zaległości