MOBILNA AKADEMIA PRAWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZIARNO Drukuj
wtorek, 13 października 2020 12:14
podaruj dzieciom słońce   małopolska logo


IV Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do projektu „Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Podaruj dzieciom promyk słońca” z siedzibą w Tarnowie  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego pn.„Edukacja-zdalnie i cyfrowo” w ramach realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w niekonwencjonalnych zajęciach z prawa w Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży Ziarno mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego młodzieży i ułatwienie im startu w dorosłe życie.
Opis poszczególnych modułów tematycznych jest dostępny na stronie: http://tarnowskamarkatalentu.pl/akademia-prawa/