Drukuj
Rodzaj dokumentu Wersja do pobrania
Podanie o przyjęcie do szkoły przyjęcie.docx
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej duplikat.doc
Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia   usprawiedliwienie
Wzór zwolnienia ucznia z lekcji   zwolnienie
Usprawiedliwienie nieobecności ucznia pełnoletniego usprawiedliwienie
Zwolnienie z zajęć lekcyjnych ucznia pełnoletniego zwolnienie
Podanie dotyczące zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego   wf-za1
Podanie dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lekcji
osób zwolnionych z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
  wf-za2
Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych zgoda.doc
Zgoda rodziców na udział w wycieczce / rajdzie szkolnym zgoda.doc
Oświadczenie dot. uczęszczania na lekcje religii - uczeń niepełnoletni ośw_niepełnoletni
Oświadczenie dot. uczęszczania na lekcje religii - uczeń pełnoletni ośw_pełnoletni
Zwolnienie z religii - uczeń niepełnoletni zwolnienie_niepełnoletni
Zwolnienie  z religii - uczeń pełnoletni zwolnienie_pelnoletni
Oświadczenie rodziców ucznia niepełnoletniego WDŻ oświadczenie
Oświadczenie ucznia pełnoletniego WDŻ oświadczenie