Regulamin wycieczek szkolnych Drukuj

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH


Załącznik Tytuł Dokument
Nr 1 KARTA WYCIECZKI 1.doc
Nr 2 LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYCIECZCE 2.doc
Nr 3 ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 3.doc
Nr 4 REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ 4.doc
Nr 4a REGULAMIN WYCIECZKI KILKUDNIOWEJ 4a.doc
Nr 4b REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ 4b.doc
Nr 4c REGULAMIN WYJAZDU NA NARTY  4c.docx
 Nr 5 OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI 5.doc
Nr 6 ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI SZKOLNEJ 6.doc