Drukuj

DYREKCJA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  NR1

DYREKTOR
p.Swiech2
mgr Anetta Święch


WICEDYREKTORZY

 

mgr Aneta Brożek

 

       

mgr Joanna Furmańska

       

 mgr Barbara Kuklewicz

          mgr Sylwia Turak

 

 

 

 

 

Zdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"