Program Wychowawczo-Profilaktyczny Drukuj
 do pobrania  PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. JANA PAWŁA II w TARNOWIE 2017/2018
   PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. JANA PAWŁA II w TARNOWIE 2018/2019
   PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. JANA PAWŁA II w TARNOWIE 2019/2020
   PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. JANA PAWŁA II w TARNOWIE 2020/2021