Profile klas 2014/2015 Drukuj

 Profil politechniczny (matematyczno - fizyczny)

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z matematyki (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z fizyki (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II).

 

Ukończenie tej klasy daje podstawy do podjęcia studiów na różnego typu kierunkach menadżerskich oraz technicznych.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • j. obcy (wskazany przez ucznia).

fizykaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 

 Profil lingwistyczny ang - niemiecki

ang-niem

Nauka w tej klasie gwarantuje intensywną naukę j. obcych w·zakresie rozszerzonym oraz przygotowuje do studiów lingwistycznych, filologii obcych, a także wydziałów różnego typu związanych z biologią.


Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. angielski,
 • biologiProfil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z·j.·angielskiego (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z·j.·niemieckiego (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II). Dodatkowo w tej klasie realizowany będzie j. angielski w konwersacjach w wymiarze 1godziny. Uzupełnieniem profilu są dodatkowe godziny z biologii od klasy II ze względu na poszerzenie możliwości wyboru kierunku studiów po ukończeniu tego profilu klasy.

ang-niem (Bawaria)Zdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 Profil lingwistyczny ang - włoski

ang-wloskaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z j. angielskiego (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z j.włoskiego (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II). Dodatkowo w tej klasie realizowany będzie j.·angielski w konwersacjach w wymiarze 1·godziny. Uzupełnieniem profilu są dodatkowe godziny z biologii od klasy II ze względu na poszerzenie możliwości wyboru kierunku studiów po ukończeniu tego profilu klasy.

 

Nauka w tej klasie gwarantuje intensywną naukę j. obcych w zakresie rozszerzonym oraz przygotowuje do studiów lingwistycznych, filologii obcych, a także wydziałów różnego typu związanych z·biologią.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. angielski,
 • biologia.

 Profil biologiczno - chemiczny z elementami edukacji medycznej

chemia_lo

Profil ten daje podstawy do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych i pokrewnych, a także studiowania biologii, chemii, ochrony środowiska itp.


Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • chemia,
 • biologia.

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z biologii (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II), z chemii (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II). Zajęcia obejmują ponadto podstawy medyczne j.·łacińskiego od klasy I.

biologia_loZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 Profil ekonomiczny (matematyczno - geograficzny)

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z matematyki (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z geografii (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II).

 

Profil ten zapewnia przygotowanie do szeroko rozumianych studiów ekonomicznych, matematycznych, geograficznych, związanych z organizacją ruchu turystycznego itp.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. obcy,
 • geografia.
ekonomicznaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 Profil matematyczno-architektoniczny

architekturaZdjęcia wykonała:
Agencja Fotograficzno-Reklamowa "MARGOT"

 

 

Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z matematyki (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy I), z historii sztuki (model rozszerzony tego przedmiotu obowiązuje od klasy II), historii (obowiązuje od klasy II).

Zajęcia z kształcenia w zakresie rysunku będą ponadto prowadzone przez profesjonalnych wykładowców wyższych uczelni, co w przypadku tej klasy jest szczególnie istotne. Rysunek realizowany będzie od klasy II.

 

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach: architektura, historia sztuki itp.

 

Przedmiotami punktowanymi w systemie rekrutacji są:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • j. obcy.