www.counterliczniki

GONZAGA Internazional School Palermo (ISP)

GONZAGA Internazional School Palermo (ISP) wspiera i promuje międzynarodowy program nauczania. Językiem docelowym jest angielski, włoski jest integralną częścią programu. Szkoła kieruje się filozofią International Baccalaureate (IB), a także filozofią edukacyjną Instytutu Gonzagi. Szkoła posiada dwie sekcje: PYP (Primary Years Programme) dla dzieci w wieku 3-11 lat oraz Gimnazjum dla uczniów w wieku 11 – 15 lat. Program nauczania został stworzony na podstawie podejścia do nauczania skoncentrowanego na uczniu, które wykracza poza tradycyjne przedmioty szkolne, zachęcając do identyfikowania powiązań między różnymi przedmiotami. W programie MYP uczniowie wzrastają i rozwijają się metodą „ciągłych badan”. Program szkoły porusza różne tematy przy użyciu hipotezy badawczej, tworzy powiązania między tym, czego się uczą, a konkretnym życiem, opiera się na dydaktyce, w której nauczyciele zadają pytania do zgłębienia i zapewniają uczniom środki niezbędne do przeprowadzenia badań, uzyskania wyników i uczynienia z nich przedmiotu refleksji. ISP jest autoryzowaną szkołą IB World School do nauczania Primary Years Programme i Diploma Programme. Szkoły IB World podzielają wspólną filozofię - zobowiązanie do ulepszania nauczania i uczenia się zróżnicowanej i integracyjnej społeczności uczniów poprzez dostarczanie ambitnych, wysokiej jakości programów edukacji międzynarodowej, które mają wspólną wizję. Jako szkoła IB ma na celu rozwój dociekliwych, posiadających wiedzę i opiekuńczych młodych ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i bardziej pokojowy świat poprzez zrozumienie i szacunek międzykulturowy. W tym celu organizacja współpracuje ze szkołami, rządami i organizacjami międzynarodowymi w celu opracowywania ambitnych programów edukacji międzynarodowej podlegających rygorystycznym ocenom. Programy te zachęcają uczniów na całym świecie do bycia osobami aktywnymi, współczującymi i uczącymi się przez całe życie, którzy rozumieją, że inni ludzie, pomimo różnic, również mogą mieć rację.