www.counterliczniki

Liceo Vittorio Emanuele II w Palermo

Liceo Vittorio Emanuele II w Palermo ma swoje korzenie w działalności edukacyjnej, którą Towarzystwo Jezuickie zapoczątkowało w 1549 r. Na wniosek namiestnika Sycylii i na podstawie uchwały Senatu w Palermo utworzono Kolegium Ojców; uczniowie przybywali ze wszystkich części królestwa a nauczano gramatyki, humanizmu, retoryki, logiki i teologii. Obecnie Liceo ma swoją siedzibę w monumentalnym budynku w centrum miasta. Liceo jest częścią narodowej sieci klasycznych szkół średnich, jest placówką liczącą się w mieście oraz całym regionie. Priorytetami pracy szkoły są działania wspierające i promujące:

Posiada nowoczesne i doskonale wyposażone zaplecze: