www.counterliczniki

Nazwa projektu: „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

Czas trwania projektu: 1 września 2018r. – 30 czerwca 2023r.

Budżet projektu: 105 289 723 PLN

Wkład UE: 99 277 679,82 PLN

Miło nam poinformować, iż złożony przez naszą szkołę wniosek konkursowy do projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji uzyskał akceptację i otrzymaliśmy maksymalne możliwe dofinansowanie w kwocie 250 000 PLN.

Projekt „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” o numerze 2020-1-PMU-3276 zatytułowany „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”, realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2022 r.