www.counterliczniki


Ważne daty

01.06.2021 - 10.06.2021 - składanie dokumentów zgłoszeniowych

11.06.2021 - posiedzenie komisji rekrutacyjenj

14.06.2021 - ogłoszenie wyników rekrutacji z przydziałem do grup