www.counterliczniki

Szkoła IMS Private School

Szkoła IMS Private School znajduje się w centrum miasta Limassol na Cyprze i jest placówką nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się wyposażoną w nowoczesne pracownie i laboratoria. Zespół pedagogów – pasjonatów wprowadził innowacje zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Kultury i przyjął zupełnie nowe, inspirujące i motywujące podejście do nauczania, oferując pełną swobodę w wyborze przedmiotu, opartą na predyspozycjach uczniów. Nauczyciele legitymują się umiejętnościami w zakresie technik wspomagania uczenia się, psychologii i edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym uzdolnionych. System edukacyjny szkoły opiera się na twórczych metodach pracy i uczeniu się w modułach, w których zastosowano uzupełniające się obszary wiedzy określonych przedmiotów, takich jak: fizyka, chemia i matematyka, informatyka i robotyka, języki obce, w celu stworzenia dalszych inspiracji do kompleksowego uczenia się. Uczniowie swobodnie wybierają przedmioty w ramach zainteresowań i predyspozycji, dążąc do pożądanego kierunku rozwoju kariery. Takie innowacyjne podejście sprawia, że uczniowie pracują na wysokim poziomie motywacji, który umożliwia znacznie szybszy przyrost wiedzy, rozwój kompetencji i umiejętności a to przekłada się na wysokie wyniki egzaminów i ambitne wybory życiowe. Szkoła oferuje szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych, wzbogacających wszechstronny rozwój uczniów. Zajęcia te podzielone są na trzy główne obszary: rozwój osobisty, rozwój wspólnoty i nauka związana z pracą. Współpraca w zakresie przygotowywania, rozpowszechniania i tworzenia sieci w celu rozwijania przyszłych partnerstw i projektów możliwa jest dzięki szkolnej platformie internetowej.